Menu Close

中非即中部非洲地区,从撒哈拉沙漠与非洲大陆西部突起部分合围,不包括非洲大峡谷西部。区内用水全赖刚果河及其支流,流域面积仅次于亚马逊河。包括以下九个国家:乍得、中非、喀麦隆、赤道几内亚、加蓬、刚果共和国、刚果民主共和国、安哥拉和圣多美和普林西比。其中乍得、中非、喀麦隆、赤道几内亚、加蓬、刚果共和国六国曾为法国殖民地,现在通用中非法郎,由中非经济货币共同体中央银行发行。刚果民主共和国曾为比利时殖民地,赤道几内亚曾为西班牙殖民地,安哥拉以及圣多美和普林西比曾为葡萄牙殖民地。因此主要语言以前殖民地国家的语言为主。